Null

Norges enkleste dugnad for idrettslag og russ!

✓ Alle bestillinger via egen App

✓ Null varelager

✓ Ingen forskuddsbetaling

✓ Gratis levering til kunde

✓ God fortjeneste

✓ Fantastiske produkter

✓ Enkelt

Slik fungerer dugnaden:

Hvordan komme igang

Vi har bare positive erfaringer med dugnaden, og vi skal hjelpe dere til å få samme erfaring.

Definer målet med dugnaden, f.eks. treningsleir, russetid eller en klassetur.
Regn ut hvor mye dere har behov for å tjene, etter at eventuelle andre pengebidrag er lagt i potten.
Regn ut hvor mye dere må selge med vår kalkulator på forsiden. Spør oss gjerne om tips og normalsalg.
Bestill dugnaden, så tar vi kontakt for å avtale et møte med dere. Vi avklarer hva dere ønsker hjelp til (kostnadsfri, personlig service gjennom prosessen).

Forankring
Send e-post til deltagere/foreldre slik at de er godt informert om dugnaden og fremdriften. Vi sender deg gjerne forslag til e-post tilpasset din dugnad. Hva som skrives og hvordan det skrives er viktig for å skape frivillighet og engasjement i gruppen.

Levering
Fiskebanken tar seg av all leveringer til kunde. Det betyr at dere har kun fokus på å selge produktene. Kunden betaler ved levering via betalingsterminal, Vipps eller mCash.

Salget
Det er lett å selge hvis man vet hvordan. Vi hjelper dere til å selge effektivt ved hjelp av gode metoder og god organisering. Vi yter personlig service som øker salget.

Her er noen eksempler på tips vi gir:

– Hvem kjøper av meg? Produktene er populære, og når kundene deres støtter formålet dere sparer til, går salget som oftest bra. De fleste selger til familie, venner, kolleger av mor og far, naboer osv.

– Hva skal jeg si? Fortell hva du heter og hvem du selger for. De fleste vil hjelpe og støtte. Få frem hva pengene skal gå til, for da blir det enda hyggeligere å kjøpe av dere. Husk å takke skikkelig! Da kan dere enklere selge igjen en annen gang.

– Har dere noen gode tips? Facebook og nærmiljøet kan være et fint sted å selge.

Provisjon
Fiskebaken tilbyr alle fast provisjon på 20 prosent av alt de selger

Sponsing
Alle som deltar i dugnaden har mulighet til sponsing. Vi skaper en vinn-vinn situasjon som hjelper begge parter.

Målet er nådd
Husk å sende e-post til alle deltagere og takke for innsatsen som nå gjør det mulig å realisere det som var målet for dugnaden.